H&S & Partners waardeert uw onderneming op basis van volgende waarderingsmethodes: substantiële waarde, rendementswaarde en de vergelijkingswaarde.

De substantiële waarde vertrekt van de activa die zich in de vennootschap bevinden, waarbij voor de verschillende activabestanddelen rekening wordt gehouden met mogelijke meerwaarden t.o.v. de boekwaarde. Deze meerwaarden ontstaan enerzijds omdat de activa in de vennootschap worden afgeschreven en anderzijds omdat bepaalde activa in waarde kunnen toenemen. Deze methode houdt dus geen rekening met het rendement van de onderneming, maar kijkt naar de activa die op een bepaald ogenblik in de vennootschap aanwezig zijn. De meest gekende methode van deze categorie is de gecorrigeerd netto actief waarde of GNA waarde.

Tenslotte is er de categorie van de vergelijkingswaarde. Hierbij wordt de waarde van de onderneming vergeleken met de waarde van gelijkaardige ondernemingen waarvan de waarde is gekend. Dit gebeurt meestal op basis van multiples van gerealiseerde transacties in de sector of op basis van gelijkaardige beursgenoteerde ondernemingen. De meest gehanteerde multiples zijn price/earnings (P/E) of koers/winst verhouding, EV/EBITDA (enterprise value/earnings before interests and taxes, depreciations and amortisations of ondernemingswaarde/bedrijfskasstroom, EV/EBIT (enterprise value/earnings before interests and taxes of ondernemingswaarde/bedrijfsresultaat) en EV/Sales. Deze methode is zeer eenvoudig, maar is daarom ook zeer gevaarlijk, vooral voor KMO’s. Enerzijds is het moeilijk om een onderneming te vinden die “gelijkaardig” is aan de eigen onderneming. Anderzijds is het gevaarlijk om een grote beursgenoteerde onderneming te vergelijken met een KMO. Bij de berekening op basis van multipes van gerealiseerde transacties is het moeilijk om in te schatten in hoeverre de objectieve waarde verschilt van de prijs, bijvoorbeeld o.w.v. de bereidheid tot betaling van een overnamepremie boven de objectieve waarde.

De waardering op basis van bovenstaande methodes resulteert in een waarderingsvork of een unieke waarde op basis van het gewogen gemiddelde van de verschillende methodes. Bij de weging wordt voornamelijk rekening gehouden met de mate waarin de methode geschikt is voor het type van onderneming.

De GNA-methode is vooral van toepassing voor de berekening van de waarde van holdings, of voor de berekening van de waarde van industriële of productiebedrijven. Deze methode is minder relevant voor dienstverlenende ondernemingen. Deze methode wint ook aan belang bij kleinere KMO’s en wordt nauwelijks gebruikt bij grote bedrijven.

De DCF-methode is de meest relevante waarderingsmethode en wordt zowel gebruikt voor het waarderen van industriële als voor dienstverlenende bedrijven. Deze methode wint aan belang bij grote bedrijven waar meestal een business plan beschikbaar is. Bij kleine bedrijven is vaak geen business plan aanwezig, en wordt deze methode minder gebruikt.

Zoals reeds geschreven is de methode van de multiples een gevaarlijke methode. Deze methode wordt meestal wel gehanteerd, maar heeft eerder een controlerende funcie t.o.v. de overige waarderingsmethodes.

De waardering van een onderneming is een complexe materie en gebeurt bij H&S & Partners op maat van uw bedrijf.

H&S & Partners, A. Peutermanstraat 10, 8560 Wevelgem – België
T +32 56 42 13 70 – F +32 56 42 48 30
info@h-spartners.be